CATS1601
© RAYMEG 2016
RAYMEG
       Проектиране и производство на автоматизирани системи за управление
CATS1601-S CATS1601-S CATS1601-S CATS1601-S CATS1601-S CATS1601-S
При програмирането на контролера могат да се определят: *основен и резервен източник (CATS1601-S); *типа на комутиращите апарати - автом. прекъсвачи с моторно задвижване, контактори или превключващи разединители(Change-Over); *напрежение на източника - 380V, 400V, 415V;  праговете за првевклюване при спад или повишение на напрежението на фазите изразени в проценти; хистерезис; времената за включване на резервното захранване и въстановяване на основното захранване; настройки за комуникация - Modbus/RTU *необходима е парола
CATS1601 размери
Контролера управлява включването на резервно захранване в следните схеми: схема с два комутиращи апарата, превключващи два независими източника на напрежение; схема с три комутиращи апарата -  секциониране; схема с резервен източник - генератор; Източници на захранване: трифазна или монофазна система от напрежения с неутрала. Източниците са галванично разделени в контролера.
PDF PDF