контролер   TRC-v5
© RAYMEG 2016
RAYMEG
       Проектиране и производство на автоматизирани системи за управление
CATS1601-S CATS1601-S CATS1601-S CATS1601-S CATS1601-S TRC-v5
Контролера е програмируем (с ключ) с до 6 независими една от друга програми за заряд, които включват следните настройки: Напрежение на акумулаторната батерия:  от 12V до 110V; Напрежение на клетка от акумулаторната батерия за всяка стъпка от зарядната характеристика; Ток: номинален, максимален допустим, процентна стойност от номиналния ток за последната стъпка от зарядната характеристика; Импулсен режим - разрешен/забранен; Разрешаване на температурни датчици за околна среда (за темп.компесация) и темп.датчик на електролит; Ръчен режим -разрешен/забранен. При ръчен режим на работа, контролера стабилизира ток или напрежение, като избора се прави и по време на работа; Избраната програма остава активна с всяко следващо включване на токоизпавителя, докато не бъде направен различен избор.   Възможност за калибриране на ток, напрежение и температурни датчици.
Контролера e проектиран да управлява тиристорен токоизправител, като конкретното приложение е за заряд на тягови акумулаторни батерии. TRC-v5  работи по характеристика на един от универсалните режими на заряд – IUIUa.  
PDF PDF TRC-v5 размери